Tiráž

Wolf Česká republika s.r.o.
Kořenského 1664/25
621 00 Brno – Řečkovice
Česká republika

Tel.: +420 547 429 311
Fax: +420 547 213 001
E-mail: gabotherm@wolfcr.cz

Registrace
IČO: 49433741
DIČ: CZ49433741
Zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11762

Ochranná známka

Ochranné známky na těchto webových stránkách jsou chráněny zákonem o ochranných známkách ve prospěch společnosti Wolf Česká republika, s.r.o. Platí to zejména pro naše logo Gabotherm – ikonu a textové zobrazení.

Ručení

Ujišťujeme vás, že tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Přesto společnost Wolf Česká republika, s.r.o., nedokáže garantovat bezchybnost a nedostatečnou přesnost uvedených informací. Jakákoliv odpovědnost za škody, vzniklé přímo nebo nepřímo z používání těchto webových stránek, je vyloučena, pokud nejde o úmysl nebo hrubou nedbalost. Společnost Wolf Česká republika, s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto webových stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění.

Platforma řešení sporů

Tuto platformu zřídila EU s cílem pomoci nespokojeným zákazníkům. V případě stížností týkajících se výrobků nebo služeb zakoupených přes internet je v případě mimosoudního řešení nutné obrátit se na neutrální subjekt řešení sporů ec.europa.eu/consumers/odr.

Odkazy na jiné webové stránky

Webové stránky společnosti Wolf Česká republika, s.r.o., mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto naše pravidla ochrany osobních údajů se však nevztahují na jiné poskytovatele. Proto neneseme odpovědnost za jejich strategii ochrany údajů a také pokud jiní poskytovatelé nedodržují zásady ochrany vašich osobních údajů. Nejsme zodpovědní za správnost, aktuálnost a úplnost informací, tedy za obsah, který na svých stránkách jiní poskytovatelé uvádějí.

Zákon o rovném zacházení (AGG)

Mužská forma podstatných jmen používaná na našich webových stránkách se samozřejmě vztahuje i na jejich ženskou formu. Jedna forma se používá pouze s ohledem na lepší srozumitelnost textu. Text se samozřejmě rozumí rodově neutrální a bezpříznakově.