Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochranu dat bereme vážně
Ochrana vaší osobní zóny při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně uloží IP adresu poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás navštívíte, navštívené webové stránky, datum a trvání vaší návštěvy. Tyto informace jsou velmi potřebné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serverů. Neprovádíme personalizované vyhodnocování těchto údajů.
Údaje, které nám zašlete prostřednictvím vyplněného kontaktního formuláře, budou zálohovány, a tedy uložené na našich serverech. Vaše údaje budou použity pouze za účelem zpracování vaší žádosti. Vaše údaje jsou přísně důvěrné. Nepředáváme je třetím stranám.

Osobní údaje

Osobní údaje se vztahují na vaši osobu. Patří k nim vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Na to, abyste mohli navštívit naše internetové stránky, nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje. V některých případech potřebujeme vaše jméno, adresu a další informace, abychom vám mohli nabídnout požadované služby.
Platí to i v případech, kdy vám na vyžádání poskytneme informační materiály, respektive odpovídáme na vaše požadavky. V těchto případech vás na to vždy upozorníme. Navíc ukládáme pouze ty údaje, které jste nám zpřístupnily automaticky nebo dobrovolně.
Při používání našich služeb zpravidla sbíráme pouze údaje potřebné k poskytování těchto služeb. V případě potřeby vás požádáme o další informace, jejich poskytnutí je však dobrovolné. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pouze za účelem poskytování služeb a sledování našich obchodních cílů.

Automaticky ukládány neosobní údaje

Při návštěvě našich webových stránek se z administrativních a technických příčin ukládají určité informace. Jsou to: typ a verze používaného prohlížeče, datum a čas přístupu, IP-adresa.
Tyto údaje jsou anonymní a používáme je pouze pro statistické potřeby resp. za účelem zlepšování našich internetových a online služeb.
Tyto anonymizované údaje se ukládají odděleně od osobních údajů na bezpečných systémech a nelze je přiřadit ke konkrétním osobám. To znamená, že vaše osobní údaje jsou vždy chráněny.

Bezpečnost

Provedli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše data před ztrátou, manipulací a neautorizovaným přístupem. Všichni naši pracovníci a poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které se automaticky ukládají, jsou zašifrované ještě dříve, než se uloží. To znamená, že vaše údaje třetí strany nemohou zneužít. Naše bezpečnostní opatření přitom podléhají stálému procesu zlepšování a naše prohlášení o ochraně údajů se stále přepracovávají. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi.

Informace podle čl. 13 a čl. 14 GDPR

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů. Detailní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti a upozornění na příslušné nároky a práva na ochranu osobních údajů uplatňované ve smyslu čl. 13 obecního nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) naleznete v tomto dokumentu.

Změny pravidel ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo v případě potřeby nových technologií změnit zásady ochrany osobních údajů. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi. Pokud dojde k jakýmkoli zásadním změnám v pravidlech ochrany osobních údajů, zveřejníme změny na naší webové stránce.

Všechny zúčastněné strany a návštěvníci našich webových stránek nás mohou kontaktovat v případě zájmu o oblast ochrany osobních údajů na adrese:

Wolf Česká republika s.r.o.
Rybnická 92, 634 00 Brno
E-mail: gabotherm@wolfcr.cz

Pokud náš pracovník pro ochranu osobních údajů nedokáže váš požadavek odpovídat k vaší spokojenosti, máte v každém případě právo podat stížnost orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů – Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.