Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, v případě potřeby se ukládají informace v počítači formou „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které se přenášejí z internetového serveru do vašeho prohlížeče a do zařízení. Přitom se ukládá pouze adresa internetového protokolu – žádné osobní údaje. Tyto informace, které se ukládají prostřednictvím cookies, nám umožňují automaticky rozpoznat vaši další návštěvu na naší internetové stránce, čímž se pro vás zjednoduší její používání.

Naše webové stránky můžete navštívit, přičemž nemusíte akceptovat cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač při příští návštěvě automaticky rozpoznán, můžete cookies odmítnout, pokud si v nastavení svého prohlížeče zvolíte možnost „Odmítnout cookies“. Konkrétní postup najdete v nastavení svého prohlížeče. Pokud však odmítnete používání cookies, některé zóny naší internetové stránky se vám mohou zobrazit a fungovat v omezeném režimu.

Používání Google Analytics s funkcí anonymity

Na naší stránce používáme Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen jako „Google“. Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají v počítači a umožňují analyzovat používání webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookies, jako jsou čas, místo a frekvence vašich návštěv na webové stránce, jakož i vaše IP adresa, se postupují společnosti Google v USA, kde se ukládají. Na naší webové stránce používáme pro Google Analytics koncovku „_gat._anonymizeIp“ a společnost Google zkrátí vaši IP adresu, a tedy bude anonymizovaná v členských státech Evropské unie nebo jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Společnost Google používá tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky, aby mohla sestavit pro provozovatele webové stránky zprávy o jejích aktivitách a poskytovat další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Společnost Google bude tyto informace případně poskytovat třetím osobám, pokud to určuje zákon nebo pokud jejich tyto třetí osoby zpracovávají na základě požadavku společnosti Google. Jako určují pravidla společnosti Google, Google nebude v žádném případě spojovat vaši IP-adresu s jinými údaji společnosti Google. Instalaci souborů Cookies můžete zabránit nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho společnost Google nabízí pro nejoblíbenější prohlížeče doplněk na zrušení, čímž umožňuje větší kontrolu nad tím, co společnost Google shromažďuje o stránkách, které navštívíte. Tento doplněk předává službě Google Analytics JavaScript (ga.js) informace o tom, že se do služby Google Analytics nemají přenášet žádné informace o návštěvě webových stránek. Doplněk deaktivace prohlížeče Google Analytics však nebrání tomu, aby se informace nedostaly k nám nebo k jiným službám pro analýzu webů, které případně používáme. Další informace týkající se instalace doplňků prohlížeče naleznete pod tímto odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud naše webové stránky navštěvujete na mobilním zařízení (smartphone nebo tablet), musíte místo toho kliknout na tento odkaz, abyste omezili sledování prostřednictvím Google Analytics na této webové stránce. Tato možnost se dá využít jako alternativa k výše uvedeným doplňku. Kliknutím na tento odkaz se ve vašem prohlížeči nastaví zákaz cookies, který platí pouze pro tento prohlížeč a pro tuto doménu. Pokud si vymažete cookies v tomto prohlížeči, vymaže se i soubor cookie znamenající zákaz, takže musíte znovu kliknout na tento odkaz.

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá službu Google Tag Manager. Služba Tag Manager nezaznamenává žádné osobní údaje. Nástroj se stará o spuštění jiných značek, které za určitých okolností zaznamenávají údaje. Služba Google Tag Manager nesahá na tyto údaje. Pokud se na úrovni domény nebo cookie provedla deaktivace, platí tato deaktivace pro všechny značky sledování, které se prováděly prostřednictvím služby Google Tag Manager. Pokyny k ochraně dat od společnosti Google k tomuto nástroji naleznete zde: www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Používání služby YouTube v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů

Poskytovatele YouTube používáme pro vkládání videí. Tyto videa byly zveřejněny v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. Podobně, jako většina webových stránek, i YouTube používá soubory cookie ke shromažďování informací o návštěvnících svých webových stránek. Služba YouTube je používá na zaznamenávání statistik videí, předcházení podvodům a zlepšení uživatelské zkušenosti. I služba Youtube využívá síť Google DoubleClick. Spuštění videa může spustit další zpracování dat. Na to nemáme žádný vliv. Další informace o ochraně údajů společností YouTube naleznete v jejím prohlášení o ochraně osobních údajů zde: policies.google.com/privacy.