Formy vytápění: 5 způsobů vytápění vašeho domova

Teplo v interiéru nejčastěji vyrábíme za pomoci plynu, elektřiny nebo dřeva. Zdrojem tepla může být plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární zařízení nebo elektrická přímotopná tělesa. Pokud jsme si zvolili nejvhodnější zdroj tepla, zbývá vybrat odpovídající vytápěcí systém. Rozdělujeme je na konvenční (radiátory), případně plošné, nízkoteplotní (podlahové, stěnové a stropní vytápění). Novinkou posledních let jsou aktivní jádra. Vhodnost konkrétního systému pro váš dům, byt, případně jiný objekt, vám nejlépe doporučí projektant technických zařízení budov (TZB).
Při výběru topného systému je vždy třeba dbát na úspory, které nabízí. Musíme brát v úvahu nejen nákupní cenu samotného zařízení a příslušenství, ale i roční náklady na energie, servis a předpokládanou životnost zvolené technologie.

Plynové vytápění

V posledních letech se staly nejoblíbenějším zdrojem tepla v České republice plynové kotle. V současné době jsou nejrozšířenější, ovšem i jiné zdroje tepla zaujímají významné postavení na trhu. Výhody plynového vytápění jsou zřejmé:

  • Nižší pořizovací cena zařízení
  • Kompaktní, nenáročné na prostor
  • Příznivá cena plynu
  • Nejsou potřebné prostory pro uskladnění paliva
  • Výborný poměr ceny a výkonu

Elektrické vytápění

V poslední době se do popředí dostává i elektrické vytápění coby zajímavé řešení zejména pro maloplošné rodinné domy do 100 m2. Elektřinou se vyplatí vytápět v případě plošných elektrických nízkoteplotních systémů – podlahového, stěnového nebo stropního vytápění. Tento systém vytápí pomocí sálavého tepla, kterému stačí pro vytvoření tepelné pohody nízká teplota. Velkou nevýhodou tohoto vytápění je závislost na ceně elektrické energie, která může v budoucnosti nepředvídatelně růst. Také při nedostatečném přísunu elektřiny nebo kolísání proudu systém netopí dostatečně a my máme pocit chladu. Elektrické vytápění také nesplňuje požadavky legislativy pro dosažení standardu A1, od roku 2021 A0 energetické certifikace budov.

Tuhá paliva

Akumulační kamna, krby a krbová kamna jsou zajímavým doplňkovým zdrojem tepla. V případě výpadku elektřiny nebo plynu je možné krátkodobě vytápět i s nimi. Jejich instalací zároveň dosáhnete zmíněnou hodnotu A1 / A0, čímž splníte legislativní požadavky pro energetický certifikát. Kromě zmíněných výhod ovšem nesmíme zapomínat na nutnost zásob tuhých paliv.

Tepelná čerpadla

Zvláště v novostavbách získává tepelné čerpadlo jako topný systém stále větší oblibu. V oblasti ekologie a energetické účinnosti se dá tepelné čerpadlo sotva překonat. Jeho plusem je i velká spolehlivost a nízká hladina emisí. Běžné topné systémy získávají teplo spalováním fosilních nosičů energie jako olej nebo plyn, tepelné čerpadlo je poháněno elektrickým proudem a využívá teplo, které je v přírodě uloženo ve vzduchu, v zemi a v podzemní vodě. Další významnou výhodou tepelných čerpadel je, že některá z nich dokážou nejen vytápět, ale i chladit. Podle využívaného zdroje tepla rozlišujeme tepelná čerpadla: vzduch – voda, solanka – voda a voda – voda.
Nejpoužívanější tepelná čerpadla využívají systém vzduch – voda. Teplo odebírají ze vzduchu z venkovního prostoru, nebo což je nejefektivnější, ze vzduchu nevytápěné místnosti. Tímto teplem ohřívají vodu, která putuje do trubek v podlaze, stěnách, stropě nebo jádru – tedy zabudované v konstrukci. Taková investice se z ekologického hlediska vyplatí vždy, z finančního hlediska obvykle v případě domu/objektu s plochou větší než 100 m2.
Pořízení jakéhokoliv typu tepelného čerpadla je spojeno s vyšší počáteční investicí, z dlouhodobého hlediska však přesvědčuje nízkými provozními náklady. Důležitou nákladovou položkou je spotřeba elektřiny. Jednotliví dodavatelé elektrické energie nabízejí pro tepelná čerpadla zvlášť výhodné tarify, a když se rozhodnete pro dodavatele ekologické elektřiny, vytápíte téměř úplně CO2-neutrálně.
Tepelné čerpadlo vzduch – voda je z technologického hlediska nejjednodušší. Kromě toho můžete v letním období využít jeho schopnosti chladit. U stropního nebo stěnového chlazení je limitem rosný bod, tedy situace, kdy dochází ke kondenzaci a nežádoucímu zvyšování vlhkosti na stropě nebo ve stěnách (při použití tepelného čerpadla vzduch – voda by takový problém nastat neměl). Z tohoto důvodu je výhodné využít indikátorů rosného bodu, které dokáží výkon tepelného čerpadla automaticky regulovat. Řešení s tepelným čerpadlem vzduch-voda je ideální pro domy s malými tepelnými ztrátami – nízkoenergetické či pasivní.

Solární zařízení

Ať se rozhodnete pro plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo elektrické vytápění, můžete je vhodně doplnit solárními panely nebo fotovoltaikou. Solární panely absorbují sluneční záření, čímž ohřívají vodu pro přímý odběr nebo pro vytápění – nedokáží tedy vyrábět elektřinu. Fotovoltaické panely naopak dokáží vyrobit ze sluneční energie elektřinu pro vytápění i přípravu teplé vody. Nejedná se o stabilní zdroj elektřiny, je závislý na počasí. V našich podmínkách je obvykle využíván od května do října. I přesto, že měsíční výdaje na tuto formu energie jsou téměř nulové, vždy je třeba řádně porovnat vstupní náklady na zařízení a jejich návratnost.

Po výběru konkrétního zdroje tepla přistupme k volbě vytápěcího systému.

V následujícím článku najdete množství zajímavých informací o plošných sálavých systémech vytápění – tedy o podlahovém, stěnovém a stropním vytápění.

 

OSTATNÍ ČLÁNKY